En kvinna i blå skjorta som håller i en skrivplatta.

Hur kan DAC7 påverka dig?

Du kanske har hört talas om DAC7, men inte riktigt tagit dig tid att läsa på om hur det faktiskt kan påverka dig och din verksamhet. Här kommer du att kunna få information kring DAC7, göra ett test för att verifiera om DAC7 är tillämplig för din digitala plattform.

Boka en demo
En suddig bild av en blå och lila bakgrund.
En mångfärgad bild på vit bakgrund.
En man ler medan han pratar i mobiltelefon.

Kan du påverkas av DAC7?

Många företag är omedvetna om hur DAC7 kan komma att påverka deras verksamhet. Lämna det inte åt slumpen - gör vårt snabbtest för att ta reda på om ditt företag påverkas av DAC7-reglerna. Var informerad och förberedd genom att förstå dina skyldigheter och potentiella risker.

Gör testet
En kvinna med glasögon tittar på en bärbar dator.

Hur kommer DAC7 att påverka plattformar?

Läs om hur DAC7 kan påverka digitala plattformar och företag. Titta på vårt webbinarium, som leds av branschexperter, för att lära dig mer om de utmaningar och möjligheter som denna förordning skapar. Utrusta dig med den kunskap du behöver för att anpassa och utveckla ditt företag i takt med ett föränderligt landskap för internationell beskattning. Missa inte detta - titta på webbinariet nu.

Titta på webbinariet

Vad är DAC7?

DAC7 är ett direktiv avseende samarbete mellan olika EU-medlemsstater för insamling och rapportering av uppgifter om fysiska och juridiska personer och deras inkomster genom digitala plattformar och marknadsplatser.

Vissa digitala plattformar kommer att vara ansvariga för att samla in, verifiera, uppdatera och rapportera data om säljarna på plattformen och deras intäkter. Digitala plattformar måste börja samla in data från och med den 1 januari 2023.

Dessutom måste den digitala plattformen lämna in sin första rapport senast den 31 januari 2024. Tänk på att olika EU-länder kan implementera direktivet på lite olika sätt. Detta bör dock fungera som en allmän riktlinje för minimikraven.

Vad måste jag göra?

Om du är ansvarig för att rapportera DAC7-data finns det några saker som du behöver göra. I korthet behöver du (1.) samla in data, (2.) verifiera data, (3.) uppdatera och hantera data, och (4.) rapportera data. Dessa steg beskrivs kortfattat nedan.

Var ska jag rapportera?

Den digitala plattformen ska rapportera uppgifterna som har samlats in om säljaren samt betalningarna som går via plattformen. Den digitala plattformen ansvarar för att lämna rapporter till behörig myndighet. Den behöriga myndigheten kommer sedan att vidarebefordra rapporten till det EU-land där säljaren är etablerad. Det land där den digitala plattformen rapporterar beror på var den digitala plattformen är etablerad och dess företagsstruktur. En förenklad lista finns nedan:


  • En digital plattform som är etablerad i endast ett EU-land, har sin ledning i endast ett EU-land eller har ett fast driftställe i endast ett EU-land ska rapportera uppgifterna till den behöriga myndigheten i det landet.


  • En digital plattform som är etablerad i flera EU-länder, har sin ledning i flera EU-länder eller har ett fast driftställe i flera EU-länder kan välja vem den ska rapportera uppgifterna till.


  • En digital plattform som inte är etablerad i ett EU-land, inte har sin ledning i ett EU-land eller inte har en permanent etablering i flera EU-länder, ska registrera sig hos den behöriga myndigheten i det EU-land som den väljer och rapportera uppgifterna till.

Konsekvenser för bristande efterlevnad

EU:s medlemsstater får själva bestämma hur de vill bestraffa bristande efterlevnad av DAC7. I DAC7 anges det dock att sanktionerna ska vara "effektiva, proportionerliga och avskräckande". Medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter är ansvariga för att implementera DAC7 i sina lagar och förordningar. Följaktligen kan det finnas skillnader mellan påföljder i de olika medlemsstaterna. Påföljderna kan dessutom beslutas från fall till fall beroende på hur allvarligt brottet är. Dessutom ska medlemsstaterna vidta samordnade åtgärder mot digitala plattformar utanför EU som inte uppfyller kraven. Detta kan innefatta att göra det svårt eller omöjligt för dessa digitala plattformar att bedriva verksamhet.

En man skrattar medan han tittar på sin mobiltelefon.

Insikter från våra experter

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna, insikterna och strategierna om den finansiella sidan av kreatörsekonomin

Steps to Take When You're Missing DAC7 Data

DAC7 data missing? Learn the crucial steps to collect and correct your data before the January 31st deadline.

Read more
DAC7: Why Is It A Good Thing For European Marketplace Businesses (UPDATED: July 2023)

Here are a few reasons DAC7 is a good thing for European marketplace businesses.

Read more
DAC7: What Platforms Must Know About The New DAC7 Directive (UPDATED: July 2023)

This guide exposes everything you must know about the new DAC7 Directive, and how to prepare before its activation.

Read more
DAC7: What Is DAC7 And Why You Should Care (UPDATED: July 2023)

DAC7 is a new directive imposed on digital platforms by the EU council. This article will give you a quick insight on DAC7, and why you should care.

Read more
DAC7: What Does It Mean For The Creator Economy (UPDATED: July 2023)

By 1st January 2024, data will need to be reported for DAC7. Here's what DAC7 means for the creator economy, and to digital platforms and creators.

Read more
DAC7: How Your Platform Can Become Compliant (UPDATED: July 2023)

Find out how the new DAC7 directive will impact your digital platform, and how you can get ready before 1st January, 2024.

Read more